Afsætning niveau C

 

 

Modul

Beskrivelse og indhold

Placering

Kompetencemål

1

Personligt salg og kundebetjening

Kundebetjening

Rådgivende salg, Klassisk salg, Selvbetjening

Kropssprog

Kundevurdering, Kropsstøj

Salgstrappen

Forberede, åbne, analyse, demonstration, indledning og afslutning

Kundetyper

Den kritiske, den snakkesalige, den skeptiske og den tavse

 

GF1

F1, F2, F3

2

Markedsføring

Markedsføringsbegrebet

Tiltag som virksomhederne gennemfører for at opfylde kundernes ønsker

Reklame

AIDA, manipulerende-, informative- reklamer

Online markedsføring

E-mail, hjemmesider, banner, pop-up

Sales promotion

Konkurrencer, loyalitetsprogrammer, gaver, messer

Public Relation

Sponsering, product placement

Parametermix

4 P’er, grund-, kontaktparametre

Markedsføringsplan

Målgruppe valg, budget, formulering, opfølgning

 

 

 

 

GF2

F4, E3, E4, C3

Afsætning niveau C

 

 

Modul

Beskrivelse og indhold

Placering

Kompetencemål

3

Lovgivning

Købeloven

Bestemmelser om forbrugerkøb

Markedsføringsloven

Bestemmelser om markedsføring

Lov om visse forbrugeraftaler

Bestemmelser omkring indgåelse af aftaler

 

GF2

F5, E7

4

Markedsforhold

Behov og købemotiver

Maslow, medfødte-, kulturbestemte behov

Købsadfærd

Købstyper, købsroller, faser, vaner

Konkurrenceforhold

Bred – snæver, markedsformer, analyse, position, markedsopdeling

Virksomhedens omverden

Nær – fjernmiljø

 

GF2

E2, E5, D1, D2, D6, C1, C2, C5


 

Afsætning niveau C

 

 

Modul

Beskrivelse og indhold

Placering

Kompetencemål

5

Ide og mål

Idegrundlag

”Et lyst indfald”

SWOT

Analyse af virksomheden

Ide

Strategisk planlægning, hvilke behov ønsker virksomheden at dække

Mål

Hvilken fremtidig tilstand vil virksomheden befinde sig i

Politikker

Retningslinjer for at opnå sine mål

 

 

GF2

E3, E4

6

E- Handel

Identificere muligheder og udfordringer ved elektronisk handel

GF2

E6

7

Branding

Forklare begrebet branding

GF2

C4

8

Tab og svind

Forklare begrebet tab og svind

GF2

D5