Coaching af elever på casearbejdsdagen

 

Skolen kan på casearbejdsdagen stille en coach til rådighed for eleven. Coachen må ikke yde faglig vejledning eller hjælpe med løsninger på opgaver, men alene bidrage til elevens faglige aktivitet og opgaveløsning ved at lytte til elevens faglige overvejelser og stille åbne, ikke-ledende spørgsmål til eleven.

Formålet med coaching

Formålet med coaching er at give eleven mulighed for at forklare coachen – og sig selv – løsningsforslag og begrundelser for de valgte løsningsforslag. Eleven kan på den måde tale sig frem til om ideer og løsninger er holdbare og finde nye vinkler på de delopgaver, som eleven præsenterer for coachen. Det er eleven selv, der skal finde løsninger og ideer. Det er eleven, der skal forklare for coachen.

Coachen

Coachen må ikke yde faglig vejledning. Den faglige viden og vejen til faglig viden har eleven selv ansvaret for på casearbejdsdagen. Coachens funktion er at være med til at skabe optimale rammer for, at eleven udnytter sit faglige potentiale.

·         Coaching handler ikke om opgaven, men om den elev, der skal løse opgaven

·         Coaching handler ikke om at forbedre opgaven, men om at forbedre arbejdsprocessen

·         Coaching korrigerer ikke fejl, men arbejdsmetoden

·         Coachen er ikke dommer, men konsulent og vejleder

 

Coachen kan få det til at lykkes for eleven ved at:

·         lade eleven føre ordet

·         beskrive/gengive, hvad coachen hører

·         lytte til elevens løsningsforslag

·         stille åbne hv-spørgsmål (først og fremmest hvad, hvem, hvor, hvornår og hvis. Hvorfor- og hvor-dan-spørgsmål opfordrer til analyse og bør anvendes i mindre omfang)

 

Eksempler på coachens spørgsmål til eleven kunne være:

·         hvad handler opgaven om

·         hvad synes du fungerer godt

·         hvad er du tilfreds med

·         hvad mener du, kan forbedres

·         hvad trænger til mere arbejde

·         hvad vil du gøre nu

·         hvad mener du, du opnår ved at fortsætte på den måde, du har planlagt

·         hvor langt er du kommet

·         hvem kan du arbejde sammen med om opgaven

·         hvor finder du hjælp til at løse opgaven

 

Coachen udpeges blandt lærere, der ikke underviser i eksaminationsfaget.

 

Coachen instrueres i hvervets formål og metode, herunder særligt, at der ikke må ydes faglig bistand til eleven.

Eleverne oplyses ved den forudgående eksamensorientering om coachens opgaver, herunder særligt at coachen ikke må yde faglig hjælp.

 

Coach tilbydes udvalgte klasser ved sommereksamen.