DETAILUDDANNELSEN MED SPECIALER

Kompetence

Viden

Færdigheder

Primær aktivitet

Nr. 1:

Butiksdrift

Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik

Klargøring af butikken til salg

USF

 

Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne

Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af konceptudviklingen

AFS

 

Space management

Forklaring af principperne i space management

AFS

 

Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen

Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked

AFS

 

Værdikæden

Forklaring af koblingen imellem værdikæde og butikskoncepter

AFS

 

Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen

Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning af kunderne og butikken

AFS

Nr. 2:

Butiksøkonomi

Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri.

Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne.

AFS

 

Data til udvikling af kunderettede tilbud

Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data.

IT

 

Digitalisering af forretningsprocesser

Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen

AFS

 

Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten

Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier

AFS

 

Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger

Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer

AFS

Nr. 3:

Performance

Opbygning af en præsentation

Udarbejdelse af en præsentation

Gennemførelse af en forberedt præsentation

IT

 

Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed

Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af ideen, produktet eller konceptet

Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen, produktet eller konceptet

Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation

USF

Nr. 4:

Salg

Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg

Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg

AFS

 

Forskellige kundetyper

Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper

AFS

 

Konflikters opståen og håndtering

Forklaring af konflikthåndtering

AFS

 

Kundeservice i detailhandelen

Forklaring af god kundeservice

AFS

Nr. 5:

Visual merchandising

Grundprincipper for visual merchandising

Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet

USF

 

Principperne for indretning af et salgslokale

 

USF

 

Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper

Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper

USF

Nr. 6:

Innovation/iværksætteri

Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces

Gennemførelse af innovativ arbejdsproces

USF

 

De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel

Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden

USF

 

Events/oplevelsers indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring

Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events

USF

 

Opbygning af et butikskoncept og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, afsætningskanaler, markedsføring og hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept

Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper

AFS

 

Forudsætninger der skal være til stede for at starte en ny butik

Forklaring af faserne i etablering af en butik

USF

Nr. 7:

Afsætning via elektroniske medier

Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler

Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik

IT

 

Multikanalmarkedsføring

Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring

DA

 

Forskellige e-handelsplatforme

Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends

AFS

 

Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation

Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og målgruppe

DA