Digitalisering:

På det merkantile grundforløb anvendes i stort omfang digitale værktøjer som led i feedback til den enkelte elev i den daglige undervisning. Digitaliserede undervisningsforløb gør det muligt, at målrette undervisningen til den enkelte elev, både til de elever der har brug for ekstra støtte og de elever der har brug for ekstra udfordringer.

I denne forbindelse udgør vores LMS-platform Lectio en væsentligt platform. Her arbejdes eksempelvis med selvrettende quizzer, hvor eleven med det samme får svar på deres præstation, ligesom brugen af spørgeskemaer bruges til at indsamle hele klassen besvarelse. Både quizzer og spørgeskemaer bruges efterfølgende til at give eleverne personlige feedback fra underviser.

Derudover er digitale teknologier et naturligt led i mange erhvervsfunktioner i dag og derfor noget, som i en undervisningssammenhæng, giver pædagogisk og erhvervsfaglig merværdi. I forbindelse med undervisningen på grundforløbet kommer en høj grad af digitalisering til udtryk ved at undervisningen:

·        Tilrettelæggelse i digitaliserede forløb, som understøtter elevernes læring

·        Introduktion til digitale læsetests, som afdækker elevernes læringsudfordringer og behov for støtte og træning

·         Introduktion til læsetræningsprogrammer, som udfordrer og udvikler elevernes læsefærdigheder

·        Fuld adgang til hele Microsoft Office pakken og fri internetadgang på skolens adresser

·        Brug af fagrelaterede IT baserede teknologier.