EVENTKOORDINATORUDDANNELSEN MED SPECIALER

Kompetence

Viden

Færdigheder

Primær aktivitet

Nr. 1:

Kommunikation

Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprognormer i forhold til talesprog og præsentationer samt breve og mails

Udførelse af mundtlig præsentation af en afgrænset opgave ved hjælp af teknologiske værktøjer i forhold til et opstillet mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen

DA, ENG

 

Kommunikationskanaler og teknologiske værktøjer i forhold til formidling og ønsket effekt

Udarbejdelse af korte tekster på dansk og engelsk i forhold til en konkret udviklingsopgave og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold, målgruppe for teksten samt kommunikationskanal

DA, ENG

 

Kommunikationssituationer

Udvælgelse af værktøjer og metoder til at sikre kreativ og visionær formidling af en konkret udviklingsopgave eller præsentation til den valgte målgruppe og evaluering af egen fremstilling ved hjælp heraf

DA, ENG

Nr. 2:

Projektstyring

 

 

 

 

Faser i et udviklingsprojekt

Udarbejdelse af og begrundelse for alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og kundens forventninger til service og kvalitet

IT

 

Administrative, økonomiske, juriske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave

Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer

IT, USF

 

Projektstyring og kvalitetssikring

Løbende justering og opfølgning samt afsluttende projektevalueringer

IT

 

 

Analyse af forskellige problemstillinger og opstilling af alternative løsningsmodeller

GF1

Nr. 3:

Udvikling og forretningsforståelse

Idéudviklingsprocessens forskellige faser

Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé.

USF

 

Juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave

Udarbejdelse af budgetter, forskellige former for tilbud og andre konkrete beregninger og synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave

 

Projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt

Udarbejdelse af en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførelsen af en udviklingsopgave i eventbranchen

AFS

 

Relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegørelse for valg af kanal i forbindelse med en udvalgt udviklingsopgave

Korrektion af budgetter og planer som følge af afvigelser af de planlagte elementer

AFS