Eksamensplan

 

Skolen udarbejder en eksamensplan, som udleveres til elever og lærere på sidste normale undervisningsdag.

 

Eksamensplanen skal indeholde oplysninger om:

 

1.         Tidspunkt for de enkelte prøvers afholdelse

2.         Regler om hjælpemidler mv

3.         Afleveringsfrister for projektopgaver

4.         Antal eksemplarer, som skriftlige opgaver skal afleveres i

5.         Procedure for bedømmelse ved eksamen