Elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan

 

Elever der starter på en erhvervsuddannelse skal have udarbejdet en uddannelsesplan.

 

Uddannelsesplanen er et dynamisk værktøj til beskrivelse af elevens forløb. Den revideres løbende i forhold til elevens resultater og evt. ændring i ønsket hovedforløb. Eleven, skolen og evt. praktikvirksomheden er ansvarlig for at følge op på denne.

 

I uddannelsesplanen indgår også elevens personlig uddannelsesplan, hvori eleven angiver sine ønsker og valg med uddannelsen. Registrering af denne skal ske i Elevplan (www.elevplan.dk).

 

Det er elevens ansvar at sørge for, at registrering sker her. Skolen sørger for at tilvejebringe brugernavn og password til de elever, som ikke allerede har en sådant.

 

I den personlige uddannelsesplan indgår følgende, som eleven selv skal udfylde:

 

 

·          Elevens mål er med uddannelsen, herunder evt. hvad eleven gerne vil bruge uddannelsen til.

 

·          Elevens praktikpladssøgning (hvis ikke eleven har en uddannelsesaftale)

 

·          Hvilket grundforløb eleven er startet på.

 

·          Startdato og den forventede varighed af forløbet.

 

·          Hvilket hovedforløb eleven ønsker at starte på.

 

·          Ønsket speciale.

 

 

Eleven skal senest en måned efter start på uddannelsen have registreret sin personlige uddannelsesplan i Elevplan. Kontakt/klasselæreren vil støtte og vejlede eleven i dette. På samme måde vil klasse/kontaktlæreren løbende vejlede eleven i forbindelse med en evt. revision af den personlige uddannelsesplan.

 

 

Registrering i Elevplan og skolepraktik

 

For elever, der ønsker mulighed for optagelse til skolepraktik, skal planen omfatte mindst 3 uddannelsesønsker; ligesom elevens praktikpladssøgning skal være angivet.