Elevens personlige uddannelsesplan.

Skolen (studievejlederen) udarbejder sammen med eleven og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven. Dette sker i forbindelse med indslusningssamtalen.

Til grund for uddannelsesplanen foretages en kompetencevurdering af studievejlederen; hvori indgår en kort beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse, herunder et eventuelt behov for supplerende undervisning eller specielle støtte foranstaltninger.

Uddannelsesplanen indeholder en række oplysninger om den uddannelse, som eleven skal gennemføre; se uddannelsesplanen.

Eleven, skolen og praktikvirksomheden er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision, blandt andet på baggrund af den løbende bedømmelse af eleven.

 

 

For elever, der optages i grundforløb uden uddannelsesaftale, kan uddannelsesplanen indskrænke sig til at omfatte grundforløbet.

 

For elever, der ønsker mulighed for optagelse til skolepraktik, skal planen omfatte mindst 3 uddannelsesønsker.

 

 

Skolens registrering af elevens personlige uddannelsesplan foregår gennem det til formålet udarbejdede skema; Skema – Uddannelsesplan 20108.

 

 

 

 

Elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan.

 

Senest 1 måned efter start på uddannelsen skal eleven selv registrere den personlige uddannelsesplan i Elevplan. Klasselæreren vil sørge for at støtte og vejlede eleven i dette. Læs mere i Elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan.