Eventkoordinatoruddannelsen, grundforløb 2

 

Undervisningens indhold

I uddannelsen samarbejder grundfagene og en række forskellige tværfaglige forløb og workshops med det formål, at bibringe eleverne de kompetencer, som er nødvendige for overgangen til hovedforløbet. Nedenstående 4 temaer indgår i grundforløbet til detailuddannelsen:

 

·         Virksomhedsudvikling

·         Planlægning af messe

·         Visuel præsentation

·         Kommunikation

I temaet ”Udvikling af virksomhed” lærer man med udgangspunkt i forandringsmodeller og en omverdensmodel om faser i et udviklingsprojekt. Man lærer om projektstyring, og hvordan man kan udarbejde og begrunde alternative løsnings- og styringsmodeller for opgaver ud fra virksomhedens og kundens forventninger til service og kvalitet. Man lærer at udarbejde en simpel salgs- og markedsføringsplan med projektøkonomi, budgetting og nøgletal i forbindelse med gennemførelsen af en udviklingsopgave i en virksomhed. Man får viden om relevante salgs- og kommunikationskanaler og lærer at redegøre for valg af kanal i forbindelse med en udvalgt udviklingsopgave. Man får viden om økonomisk drift af en virksomhed, herunder budgetter og årsregnskaber. Der arbejdes med oprettelse af en kundedatabase og brevfletning, og man får indsigt i love og regler omkring dataregistrering. Man opnår it-kompetencer i programmer til tekstbehandling, regneark, økonomi, dtp og databaser.

Temaet ”Planlægning af messe” handler om detailhandelens fokus på oplevelser og events. Her kommer man til at arbejde med innovative arbejdsprocesser i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse indenfor detailhandel. I samarbejde med fysiske butikker skal der opbygges en messe med et forudbestemt tema med messestande/varer og markedsføringsmateriale. Der arbejdes med anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé. Man lærer at udvælge værktøjer og metoder til at sikre kreativ og visionær formidling af eventen eller præsentation til den valgte målgruppe. Der skal udarbejdes projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer. Der skal udarbejdes budgetter, forskellige former for tilbud og andre konkrete beregninger og synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved eventen. Der arbejdes med visual merchandising blandt andet i forhold til storytelling, visuel identitet og markedsføring. Der arbejdes med fremstilling af reklamefilm. Man opnår kompetence i anvendelse af planlægnings- og præsentationsværktøjer.

I temaet ”Visuel præsentation” arbejder eleverne med, hvordan man i forbindelse med gennemførelse af en event indretter stedet for eventens afholdelse og hvordan man bedst muligt eksponerer produktet i eventen for kunderne. Eleverne vil lære teori om opstillingsprincipper. Et vigtigt omdrejningspunkt i temaet er, hvordan der kan skabes eksponering og sammenhæng mellem afholdelsen af forskellige events i virksomheden og til virksomhedens øvrige koncepter.

I temaet ”Kommunikation” introduceres eleverne for ”Det gode værtsskab”. Hvordan præsenteres og sælges den gode oplevelse til kunder og gæster og hvordan sikres den gode service. Der vil være fokus på anvendelse af kropssprog og stemmeføring som elementer til at skabe en øget troværdighed over for kunder og gæster. Elevarbejdet vil have fokus på anvendelse af stemmeføring ved aktive mundtlige præsentationer. Den praktiske opgave vil være at forberede og gennemføre en tale, hvor eleven skal anvende sin læring og viden om kropssprog, stemmeføring og sprogbrug. Undervejs vil der være gæstebesøg af en professionel aktør f.eks. skuespiller, journalist, kommunikationskonsulent.

 

Undervisningen

På EUC Nord arbejder vi med praksisnær undervisning. Derfor tager undervisningen også udgangspunkt i branchens praksis, men med læring for øje.

 Opgaverne der skal arbejdes med på grundforløbet, er opgaver som man også vil kunne møde i jobbet som salgsassistent i detailhandlen, hvorfor de også vil virke relevante og praksisnære. 

På uddannelsen er der også fokus på at skabe helhedsorienteret undervisning. Det vil sige, at grundfag som afsætning, erhvervsøkonomi, dansk og informationsteknologi inddrages i undervisningen, men sat i relation til uddannelsen og dennes mål. Det vil sige, at informationsteknologi f.eks. kan bestå af udvikling af en hjemmeside til brug for butikken. 

Der arbejdes helhedsorienteret og praksisbaseret med varierende arbejdsformer hvor teori inddrages i projektopgaver, der styrker elevens læring. Eleverne vil både arbejde i gruppe og selvstændigt.

For at sikre, at alle elever bliver så dygtige som de kan, er det vigtigt at der er mulighed for at differentiere mellem eleverne. Det kan bl.a. ske ved hjælp af styret case, åben case eller problemformulerede opgaver, der skal løses som projekt i form af gruppearbejde.

It vil, lige som grundfagene, blive inddraget helhedsorienteret. Det vil sige, at det at udarbejde relevant dokumentation i forhold til projektarbejde vil ske ved hjælp af it. Der skal også ske informationssøgning ift. relevante emner.

 

Lærer og elev

Undervisningsformen vil være afvekslende, hvor der nogle gange vil være lærerstyret undervisning i klassen og andre gange gruppearbejde, hvor eleverne sammen undersøger og arbejder med forskellige emner.

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så eleverne vil få mulighed for i udvalgte emner at fordybe sig. Eleverne vil, når det er muligt og passende, blive stimuleret med ud-af-huset-aktiviteter og besøg udefra. 

 

 

Evaluering og bedømmelse

Eleven vil via den løbende evaluering få feedback, som vil medvirke til en klar rammesætning for elevens udvikling og en klar synliggørelse af elevens standpunkt i forhold til målene for uddannelsen.