Fordeling af elevtid – EUX 1. og 2. år

 

Fag

Elevtid/timer

Ny EUX

 

 

GF1

Dansk C

30

 

Engelsk C

30

 

Samfundsfag C

10

I alt 70

 

GF2

Informationsteknologi C

20

 

Erhvervsøkonomi C

15

 

Afsætning C

15

 

Matematik C

20

 

Organisation C

10

I alt 90

 

Studieår

Dansk A

75

 

Engelsk B

60

 

Afsætning B

20

 

Virksomhedsøkonomi B

30

 

Informationsteknologi B

30

 

Kulturfors. C/Tysk C

20

 

Psykologi C

10

 

Finansering C

10

I alt

255