Fritagelse for prøve

 

For elever, der har fået merit i et eller flere grundfag til eksamen, reduceres antallet af prøver tilsvarende.