Handelsuddannelsen

 

Grundforløbe 2 Består af følgende grundfag:

 

EUD                                                          EUX

Dansk C                                                    Matematik C

Engelsk C                                                  Organisation C

Afsætning C                                               Erhvervsøkonomi C

Erhvervsøkonomi C                                    Afsætning C

IT C                                                           IT C

Det uddannelsesspecifik fag                       Det uddannelsesspecifik fag

 

 

Kompetencemålene for det uddannelsesspecifikke fag indgår i grundfagene.

Derudover gennemføres en række temaforløb så alle kompetencemål kan dækkes.

Temaforløb er normalt:

·        Personligt salg

·        Butikken

·        Logistik

·        Messe

·        E- Handel

Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve og en eksamen i et grundfag.