HANDELSUDDANNELSEN MED SPECIALER

Kompetence

Viden

Færdigheder

Primær aktivitet

Nr. 1: Digital databehandling

Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, serviceydelser m.v.

Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til indsamling af data samt behandling og præsentation af dem

IT

 

Digitalisering af arbejdsprocesser

Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse digitale programmer og værktøjer

IT

 

Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og

-udvikling af digitale processer

 

IT

 

Almindeligt forekommende værktøjer og programmer til databehandling i en handelsvirksomhed, som fx CRM-systemer

 

IT

Nr. 2: Kommunikation og formidling i B2B

Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og samarbejdspartnere

Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i forhold til et opstillet mål for formidlingen

DA

 

Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler

Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for teksten samt kommunikationskanal

DA, ENG

 

Forskellige kulturer og normer i international handel

 

EN

 

Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik og normer i forhold til talesprog og i forhold til breve og mails

 

DA, ENG

 

Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov for information om produkter, leveringstider, services

 

DA, ENG

Nr. 3: Handelsregning

Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af forståelse af tal og resultater

Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler

 

Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper

Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave

Nr. 4: Salg og service

Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner

Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg

AFS

 

Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som uskrevne normer

Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en handelsvirksomhed, som fx eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller salgssupport

AFS

 

Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier

Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, normer, værdier m.v.

AFS, USF

 

Forskellige salgskanalers styrker og svagheder

 

AFS

 

Betydningen af relationsopbygning i forhold til kunder og leverandører

 

AFS

 

Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver

 

AFS

Nr. 5: Forståelse af værdi- og forsyningskæder

Virksomhedens handelsfunktioner, som f.eks. salg, kundeservice, indkøb, logistik

Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi- og forsyningskæde

AFS

 

Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og forsyningskæder i forhold til virksomhedens rolle i værdi- og forsyningskæder

Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden

USF

 

 

Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden

AFS