Indslusningssamtaler

 

Der gennemføres en indslusningssamtale med en studievejleder for alle elever, der søger optagelse på grundforløbet.

 

For elever, der søger optagelse imens de går på folkeskolen, gennemføres indslusningssamtalerne på elevens skole på baggrund af indslusningsskemaet.

 

For andre ansøgere gennemføres samtalen hos os på baggrund af ansøgningsskemaet.

 

Formålet med indslusningssamtalen er, at

 

·             afprøve ansøgerens valg af uddannelse i forhold til andre muligheder, der kan opfylde elevens erhvervsønsker eksempelvis tekniske grundforløb, hhx eller stx.

 

·             afdække eventuelle behov for specialpædagogiske hjælpeforanstaltninger, således at de kan iværksættes umiddelbart ved begyndelsen af grundforløbet.

 

·             afklare ansøgerens forventninger og personlige forudsætninger i forhold til uddannelsens krav.

 

·             afgive en foreløbig vurdering af ansøgerens faglige niveau og eventuelt behov for valgfri indledende undervisning.

 

·             afdække forhold, der kan medføre en realkompetencevurdering eller en egentlig meritgivning.

 

·             udarbejde udkast til personlig uddannelsesplan med angivelse af varighed og uddannelsesmål før overdragelse til kontaktlæreren.