Karakterskala

 

Alle prøver, der indgår i eksaminer bedømmes efter 7-skalaen. Standpunktskarakterer gives ligeledes efter 7-skalaen.

 

Karakter

Beskrivelse

12

for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10

for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4

for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00

for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3

for den helt uacceptable præstation