Klassekontaktlærer

 

Klassekontaktlæreren hjælper eleven med at udarbejde den personlige uddannelsesplan med udgangspunkt i indslusningsskemaet og indslusningssamtalen med studievejlederen. Den første uddannelsesplan skal foreligge ved afslutningen af et eventuelt introduktionsforløb, eller senest efter 6 uger.

 

Klassekontaktlæreren forestår evalueringen af eleven på vegne af klassens lærerteam, herunder afdækning af faglige og personlige kompetencer. Klassekontaktlæreren har endvidere ansvaret for at revidere den personlige udannelsesplan og gennemføre det fastsatte antal kontaktsamtaler som fremgår af samtaler i uddannelsesforløbet.

 

Samtalerne kan bl.a. afvikles med udgangspunkt i efterfølgende skemaer:

 

Samtaleblad 1

Samtaleblad 2

Samtaleblad 3

Samtaleblad 4

Samtaleblad 5

 

Klassekontaktlærerens opgaver:

 

·                Forestå kontakten til elever i den klasse, der er blevet tildelt.

·                Sammen med eleven udarbejde og ajourføre dennes personlige uddannelsesplan.

·                Forestå evalueringen af eleverne og af undervisningen, herunder gennemføre elevsamtaler som led i evalueringen og ajourføringen af uddannelsesplanen.

·                Have kontakt med eleverne i klassen om fravær med henblik på at fastholde eleverne i uddannelsen.

·                Have kontakt til studievejledningen og elevinspector.

·                Forestå og forberede 1. skoledag, sidste dag før juleferien og sidste skoledag.

·                Koordinere belastningen af klassens skriftlige arbejde.

·                Medvirke til at sikre et godt fagligt og socialt klassemiljø.

·                Være klassens kommunikationsled til den øvrige afdeling.

·                Forestå de månedlige evalueringsmøder.

·                Samarbejde med Café Plus.

·                Gennemgå ugentlige fraværslister og indstille til elevinspector.