Mulighed for reeksamination

 

Elever, der ved en prøve har fået en karakter, som er mindre end 02, kan ønske at deltage i en prøve på ny. Dette gælder dog ikke for valgfag. Eleven skal skriftligt meddele skolen ønsket senest 14 dage efter offentliggørel­sen af prøvekarakteren. Hvis eleven har været til reeksamination, kan vedkommende ikke ønske endnu en prøve.