Detail

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/files/Filer/12_EUD%20flles%20filer/Reform/Overgangskrav_Detail.png

I grundfagene dansk og engelsk er udgangspunktet, at de skal gennemføre undervisning på et D-niveau. Udgangspunktet for os er imidlertid, at den enkelte elev skal udfordres på et passende niveau. Såfremt elevens faglige niveau tillader det, vil undervisningen blive gennemført på C-niveau.