Principper for tilrettelæggelse af elevernes læringsaktiviteter og arbejdstid

 

Undervisningen skal tilgodese både den almene dannelse og det faglige og erhvervsforberedende sigte. Den organiseres og gennemføres således, at der er sammenhæng mellem fagene.

 

I planlægningen af undervisningen skal der tænkes i fag og i kompetencer, således at eleverne gennem undervisningen også udvikler generelle kompetencer.

 

Der skal være fokus på elevernes læring og udvikling af kompetence til at varetage ansvar for egen udvikling.

 

Det betyder, at der også arbejdes systematisk og målrettet med evaluering.

 

Undervisningen sigter mod at fremme elevernes faglige og personlige kompetencer gennem varierede og elevaktiverende arbejdsformer, således at kompetenceområderne dækkes.

 

I de enkelte fag og temaperioder bidrager eleverne til den nærmere planlægning af undervisningens indhold og valg af arbejdsformer.

 

Fagene omfatter grundfag og uddannelsesspecifikke fag, samt temaperioder og eventuelt virksomhedspraktik. Fagene sammensættes i et forhold således at alle kompetencemålene i elevens uddannelsesplan nås indenfor den planlagte periode.

 

Undervisningen planlæges normalt som fuldtidsundervisning således, at elevens samlede ugentlige arbejdstid gennemsnitligt er 37 timer.

 

Elevernes arbejdstid omfatter følgende lærestyrede aktiviteter.

 

 

I normale undervisningsperioder skemalægges elevernes arbejdstid som udgangspunkt svarende til 28-30 lektioner á 55 minutter. I forbindelse med virksomhedsbesøg, praktik og andre udadvendte aktiviteter kan skoledagen forlænges.

 

Eleven disponerer som udgangspunkt selv sin tid til individuel og kollektiv forberedelse, samt skriftligt hjemmearbejde, idet eleven kan henlægge arbejdet til den åbne lektiecafe, der er bemandet to dage om ugen til kl. 16.00.

 

Hvis eleven ikke kan disponere sin tidsanvendelse tilfredsstillende og opnå det forventede udbytte, skemalægges eleven med normalt med 3 ekstra lektioner om ugen.

 

Udover den skemalagte undervisningstid kan der gennemføres kontakt- og studievejledersamtaler.

 

Ved lærerstyrede aktiviteter forstås undervisning:

 

·        Der er skemalagt

·        Der er tilrettelagt af læreren

·        Der er obligatorisk for eleven

·        Hvor læreren er fysisk tilstede

·        Hvor læreren giver passende feedback og hjælp til eleven.