Studievejledningens formål

 

Formålet med studievejledningen er, at tilbyde eleverne individuel og kollektiv vejledning om

gennemførelse af de merkantile erhvervsuddannelser.

 

Studievejledningen tilbyder:

 

Ø  Information om støtte og vejledning til EUC Nords merkantile erhvervsuddannelser.

 

Ø  Telefonisk vejledning, vejledning via mail, samt personlige samtaler i studievejledningens træffetid og efter aftale.

 

Ø  Udarbejdelse af uddannelsesplan, herunder få vurderinger om merit og realkompetence.

 

Ø  Støtte til at fuldføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

 

Ø  Støtte til løsning af problemer af en sådan art, at det påvirker din evne til at gennemføre uddannelsen. Du får hjælp i en vanskelig situation og kan derfor fastholdes i uddannelsen. Det kan f.eks. dreje sig om:

 

·        Problemer med selvtillid

·        Problemer med kontakt med andre

·        Samarbejdsproblemer

·        Problemer i familien

·        Følelsesmæssige problemer

·        Problemer med at koncentrere sig, overskue og strukturere arbejdet til skolen

·        Bekymring for prøver og fremlæggelser

·        Eksamensangst

·        eller andre problemer

 

Via individuel samtale søges den bedst mulige løsning på problemet. Studievejlederen kan i den forbindelse være behjælpelig med at skabe kontakt til psykolog, sagsbehandler eller andre.

 

Ø  Støtte til at træffe de valg som indgår uddannelsen, men med forståelse for sammenhæng mellem disse valg og det efterfølgende uddannelses- og beskæftigelsesønske.

 

Ø  Støtte, så du tilegner dig brede uddannelses- og studiekompetencer.

 

Ø  Støtte og vejledning ved sygdom, graviditet, orlov m.m.

 

Ø  Vejledning om mulighed for specialpædagogisk støtte.

 

Ø  Vejledning om SU og reglerne for tildeling heraf.

 

Ø  Støtte i forbindelse med flytning til og fra andre handelsskoler i landet.

 

Ø  Støtte og vejledning i forbindelse med uddannelsesskift og udmeldelse.

 

Ø  Støtte og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger.

 

 

I forbindelse med gennemførelse af uddannelsen vil vi:

 

Ø  Før du starter på skolen have en samtale med dig om dine ønsker og forudsætninger for at gennemføre en merkantil erhvervsuddannelse sammenholdt med de krav, uddannelsen stiller til dig. Herunder orienteres du om muligheden for specialpædagogisk støttte.

 

Ø  I samarbejde med din kontaktlærer støtte op om gennemførsel i grundforløbet.

 

Ø  Have opfølgende samtaler i det omfang, der er behov for det.

 

Ø  Være synlige i afdelingen ved direkte individuel kontakt.

 

Ø  Give uddannelsesvejledning i grupper, klasser og individuelt om strukturen i de merkantile erhvervsuddannelser, SU, specialpædagogiske støttemuligheder, valgfag, it-baserede vejledningsværktøjer og andet.

 

Ø  Være involveret i evalueringer af eleverne, helhedsvurderinger og individuelle samtaler om standpunkt og holdplaceringer.

 

Ø  Medvirke til, at du oplever sammenhæng mellem vejledningsfunktionerne: kontaktlærer, elevinspektor, jobkonsulent og studievejledning.

 

Ø  Medvirke til i samarbejde med UU-vejledere, jobkonsulenter og sagsbehandlere i kommunen at skabe sammenhæng i gennemførselsvejledningen samt i overgangsvejledning til eller fra anden uddannelse eller aktivitet.

 

 

Tavshedspligt

 

Studievejlederen har tavshedspligt. Samtalerne med studievejlederen er altid fortrolige.

 

Hvordan kontaktes studievejlederen?

 

Der er to studievejledere som kan kontaktes i deres træffetid, telefonisk eller pr. e-mail

Du er altid velkommen til at kontakte os for at aftale en tid.

 

Du kan henvende dig på tlf. 72 24 60 00 eller på enten aob@eucnord.dk eller giv@eucnord.dk

Oplys dit navn, evt. klasse samt et telefonnummer, hvor vi kan træffe dig i dagtimerne. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.