UDDANNELSESSPECIFIKKE FORLØB – DETAIL

 

I uddannelsen samarbejder grundfagene og forskellige tværfaglige forløb og workshops med det formål, at bibringe eleverne de kompetencer, som er nødvendige for overgangen til hovedforløbet. Nedenstående 4 temaer indgår i grundforløbet til detailuddannelsen:

 

 

Virksomhedsudvikling (Pizzaprojekt)

·         Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden

·         Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, normer, værdier m.v.

·         Forudsætninger, der skal være tilstede for at starte en ny butik.

 

Planlægning af messe (Beach Party)

·         Innovativ arbejdsproces

·         Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events

·         Events/oplevelser

·         Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer

·         Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé

 

Visuel præsentation

·         Klargøring af butikken til salg

·         Indretnings af butikslokale

·         Opstillingsprincipper

·         Grundprincipper for visual merchandising

 

Kommunikation

·         Kropssprog og stemmeføring

 

 

De i aktiviteten nævnte viden og færdigheder indgår specifikt i disse forløb, og udvikles således her.