UDDANNELSESSPECIFIKKE FORLØB – KONTOR

 

I uddannelsen samarbejder grundfagene og forskellige tværfaglige forløb og workshops med det formål, at bibringe eleverne de kompetencer, som er nødvendige for overgangen til hovedforløbet. Nedenstående 4 temaer indgår i grundforløbet til kontoruddannelsen:

 

 

Virksomhedsudvikling (Pizzaprojekt)

·        Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden

·        Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, normer, værdier m.v.

 

Planlægning af messe (Beach Party)

·        Innovativ arbejdsproces

·        Fokus på oplevelser og events

·        Events/oplevelser

·        Udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer

·        Anvendelse af kreative metoder til idéudvikling og forklaring af forretningspotentialet i en eventidé

 

 

De i aktiviteten nævnte viden og færdigheder indgår specifikt i disse forløb, og udvikles således her.