Undervisningsbeskrivelse for forløb på GF1

Tema (titel)

Åben skole

 

Mål

Hvad skal eleverne nå/kunne?

 

Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden:

·         Arbejdspladskultur

·         Praktikpladssøgning

·         Samfund og sundhed

·         Arbejdsplanlægning

·         Faglig dokumentation

 

Omfang

(antal uger og antal timer)

Bæredygtighed

Faglig stolthed

Verden omkring os

Innovation

Åben skole

50 timer

75 timer

50 timer

50 timer

55 timer

2 uger

5 uger

4 uger

4 uger

4 uger        

Indhold

Faglige emner, modeller

 

Du vil komme til at arbejde med:

 

                    Den gode jobansøgning

                    Den gode jobsamtale

                    Udarbejdelse af CV

                    Relevante ansøgningsstrategier ift. branchevalg

                    Personlig fremtræden

                    Branchevalg i Danmark

                    Det danske arbejdsmarkeds opbygning

                    Fremtidens arbejdsmarked

                    Videreuddannelse – karrieremuligheder efter EUD

                    Virksomhedsprofiler

                    Informationssøgning, herunder platforme for jobsøgning

                    Relevante Interesseorganisationer

                    Virksomhedsbesøg (både i og uden for huset)

                    Besøg fra elever i hovedforløb

Undervisnings-materiale

Grundbøger, ibøger, artikler mm.

 

Casevirksomheden Jysk fra emu.dk, men også andre virksomheder fra emu. Dernæst personalehåndbøger, Jobindex, bogen ”Få styr på firmaets tekster”.

Besøg udefra, men også inddragelse af egne erfaringer.

Opgaver

Typer af opgaver, eksempelvis interaktive-, undersøgelses-, diskussionsopgaver mm.

 

Jobansøgninger og CV, Firmaportræt, optagelser af jobsamtaler og personlig fremtræden.

Reklamespot om butikkens fremtidige elev.

Særlige fokuspunkter

Kompetencemål og centrale elementer

 

Elevens eget valg af brancheprofil er omdrejningspunktet.

Arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde,

selvstudie mm

 

Arbejdsformerne vil være afvekslende, hvor der nogle gange vil være lærerstyret undervisning i klassen (oplæg), besøg fra virksomheder i auditoriet, besøg ude på virksomhederne og andre gange individuelt arbejde for den enkelte elev.

 

Læreren vil vejlede og udfordre den enkelte elev på deres valg og ønsker, herunder også motivere den enkelte til et bredere syn på dennes karrierevalg.

 

Lærerens rolle er derfor at få den enkelte elev til at reflektere over såvel muligheder på arbejdsmarkedet, som på de videre karrieremuligheder.

Dokumentation

Skriftligt/visuelt

arbejde

 

Ansøgninger og CV samt video

Bedømmelse

Hvordan skal arbejdet iht. målene bedømmes?

Løbende individuel evaluering, hvor slutmålet er elevens valg om uddannelsesretning.

Lærere

Arbejdsfordeling:

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.