Undervisningsbeskrivelse for forløb på GF1

Tema (titel)

”Livet i en butik med fokus på bæredygtighed”

 

Mål

Hvad skal eleverne nå/kunne?

 

Eleven skal:

·         opnå kendskab til intern og ekstern kommunikation i en virksomhed

·         opnå kendskab til reklameanalyse

·         opnå kendskab til kunders behov og købsadfærd

·         opnå kendskab til virksomhedens arbejde med bæredygtighed og miljø

·         kunne anvende relevante IT-værktøjer

·         have viden om studietekniske værktøjer

·         kunne indgå i forskellige arbejdsprocesser og relationer

 

Omfang

(antal uger og antal timer)

50 timer – 2 første uger af GF1

 

 

Indhold

Faglige emner, modeller

 

·         Generel introduktion til GF1 samt forløb

·         Introduktion til skolens IT samt netværk

·         Historien om Jysk som casevirksomhed

·         Cooperative learning – introduktion og øvelser

·         Male billeder til klassen

·         PowerPoint – introduktion

·         Intern/ekstern kommunikation, Kommunikationsmodellen

·         Word – introduktion

·         Læsetest

·         CD-ord – introduktion

·         Miljøkrav/miljømærkning og interessegrupper

·         Excel – introduktion

·         Introduktionstur

·         Reklameanalyse, AIDA modellen, Minerva modellen

·         Behov og købemotiver

·         Informationssøgning

·         Studieteknik

·         Pressemeddelelse

·         Socialt arrangement

·         Motion

·         Klassens time, evaluering af de første 2 uger

 

Undervisningsmateriale

Grundbøger, ibøger, artikler mm.

 

·         Introduktion til GF 1 (materiale/studievejledning?)

·         Materiale fra EMU om Jysk

·         IT-bogen om PowerPoint

·         Dansk ibog (Systime) + fakta tekst fra EMU

·         IT-bogen om word (s. 12-27)

·         IT-bogen om Outlook (s. 76-79 )

·         Materiale om læserbrev

·         Systime Erhvervsøkonomi – kapitel 12 om virksomhedens miljøforhold

·         IT-bogen om Excel (s. 92-102)

·         Dansk ibog (Systime) + eksempler på reklamer fra EMU

·         IT-bogen om Publisher (s. 121-126)

·         S&S ibog (Systime) – om behov og købemotiver

·         Materiale om pressemeddelelsens opbygning

Opgaver

Typer af opgaver, eksempelvis interaktive-, undersøgelses-, diskussionsopgaver mm.

 

·         Spørgsmål til casehistorien om Jysk

·         Lav en præsentation af dig selv, hvor du anvender PowerPoint + tillærte funktioner

·         Opgave intern og ekstern kommunikation, udarbejdelse af plancher

·         Opgave læserbrev til medarbejderbladet ”Go Jysk” + sende e-mail

·         Opgave med nøgletalsberegning

·         Opgaver til Excel (s. 91-102 + evt. s. 106 )

·         Opgave til reklameanalyse – analyse af udvalgte reklamer samt udarbejdelse af egne reklamer i Publisher

·         Opgave om behov og købemotiver (evt. laves om til Jysk)

·         Opgave pressemeddelelse Jysk

Særlige fokuspunkter

Kompetencemål og centrale elementer

 

Styrke det sociale sammenhold i klassen. Motivation til studieaktivitet og gode studievaner. Kendskab til Jysk som casevirksomhed. Grundlæggende viden om kommunikation og salg. Grundlæggende IT kompetencer

Arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde,

selvstudie mm

 

Individuelt, CL-grupper, klassegennemgang.

Dokumentation

Skriftligt/visuelt

arbejde

 

Plancher om kommunikation, PowerPoint præsentation, læserbrev, udarbejde af reklame med grønt fokus, grønt regnskab, pressemeddelelse.

Bedømmelse

Hvordan skal arbejdet iht. målene bedømmes?

Løbende feedback i forbindelse med fremlæggelse af opgaver, individuelt og i CL-grupper. Fælles evaluering af de første 2 uger som afslutning på forløbet. Klasselærersamtaler i løbet af perioden.

Lærere

Arbejdsfordeling:

Se vedhæftede Excel dokument med forslag til timefordeling, forløb, undervisningsformer, materialer mv. Alle materialer ligger på y-drevet: HES – Ansatte – GF1 - Bæredygtighed

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.