Undervisningsbeskrivelse for forløb på GF1

Tema (titel)

 

Innovation

Mål

Hvad skal eleverne nå/kunne?

 

Du skal opnå kendskab til og viden om:

 

 • Hvorfor det er vigtigt at være innovativ
 • Værktøjer og metoder til ide-generering
 • Måder at dokumentere en ide-genereringsproces
 • Metoder til at planlægge og gennemføre en ide
 • Hensigtsmæssige værktøjer til fremlæggelse og formidling af ideen overfor relevante personer

 

Omfang

(antal uger og antal timer)

Innovation

 

50 timer

 

4 uger

 

Indhold

Faglige emner, modeller

 

Du vil komme til at arbejde med disse emner i udviklingen af din ide og dit spil:

 

 • Danske virksomheder – hvad skal vi overleve på?
 • Idegenererering – værktøjer og metoder
 • Præsentation og formidling af produkt og budskab
 • Dokumentation af arbejdsprocessen (dokumentationsformer – eks.  portfolio)
 • Beskrivelse af målgruppen
 • Formulering af budskab
 • Hvordan når vi målgruppen (reklame & promotion)
 • Udarbejdelse markedsføringsmateriale
 • Økonomiske overvejelser, hvad skal spillet koste (priskalkulation)

 

Undervisnings-materiale

Grundbøger, ibøger, artikler mm.

 

https://startvaekst.virk.dk/

Ibogen ”Erhvervsfag 123”: https://erhvervsfag.systime.dk/

Opgaver

Typer af opgaver, eksempelvis interaktive-, undersøgelses-, diskussionsopgaver mm.

 

Omdrejningspunktet bliver elevernes egne ideer i forbindelse med udviklingen samt markedsføringen af et spil.

Særlige fokuspunkter

Kompetencemål og centrale elementer

 

Omdrejningspunktet i processen er elevens/gruppens egen ide, hvor læreren primært vil vejlede og udfordre gruppen på deres valg.

 

 

 

 

Arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde,

selvstudie mm

 

Undervisningsformen vil være afvekslende, hvor der nogle gange vil være lærerstyret undervisning i klassen og andre gange gruppearbejde, hvor eleverne sammen undersøger og arbejder med forskellige problemstillinger/ideer

 

Dokumentation

Skriftligt/visuelt

arbejde

 

Du skal afslutte forløbet med at have udarbejdet en prototype på et spil, som skal præsenteres for salgs- og produktionschefen for Danspil mhp. egentlig produktion.

Bedømmelse

Hvordan skal arbejdet iht. målene bedømmes?

Løbende evaluering samt præsentation/evaluering af det udviklede spil.

Lærere

Arbejdsfordeling:

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.