Undervisningsbeskrivelse for forløb på GF1

Tema (titel)

Salgsassistent i en global verden

 

Mål

Hvad skal eleverne nå/kunne?

 

 

·         Arbejdsdeling i verden i fremtiden (outsourcing). Fx bogføring i Indien og service i Vesten.

·         Ideudvikling i Vesten og produktion i Kina.

·         Hvordan produceres et par cowboybukser?

·         Hvad skal vi leve af nu og i fremtiden?

·         Arbejdsvilkår og overenskomster.

·         Globalisering (kulturel og økonomisk globalisering)

·         Multimodalkommunikation, hvor du arbejder med forskellige kommunikationsformer

·         Målrettet informationssøgning

·         At udtrykke dig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

·         Indgå i dialog om egne og andres produkter

 

Omfang

(antal uger og antal timer)

 

Verden omkring os

 

 

50 timer

 

 

4 uger

 

Indhold

Faglige emner, modeller

 

·         Arbejdsforhold

·         Forurening

·         Miljø

·         Historie

·         Kultur og traditioner

·         Skole/uddannelser

·         Import/eksport

·         Priskalkulationer

·         Valutaberegning

·         Idéudvikling sker i Vesten og produktionen i Kina

·         Midtvejsevaluering og oplæg

·         Metode til opgaveskrivning (den gode opgave)

·         Gruppeinddeling

·         Brainstorming til opgaveskrivning

·         Igangsættelse af skriveprocessen

·         Opgave skrivning

·         Udarbejdelse af vægavis
Evaluering

 

Undervisnings-materiale

Grundbøger, ibøger, artikler mm.

 

Artikler og film om Kina fx fra DR1

It-bøger omkring informationssøgning

Danskbog ”Den gode opgave”

 

Opgaver

Typer af opgaver, eksempelvis interaktive-, undersøgelses-, diskussionsopgaver mm.

 

Lave PPT som oplæg

Vægavis

Undersøge informationer på nettet

 

Særlige fokuspunkter

Kompetencemål og centrale elementer

 

- samarbejde

- projektskrivning

- kulturforståelse

Arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde,

selvstudie mm

 

Gruppearbejde, selvstudie og klasseundervisning

Dokumentation

Skriftligt/visuelt

arbejde

 

PowerPoint præsentation, projektskrivning, vægavis

Bedømmelse

Hvordan skal arbejdet iht. målene bedømmes?

Vægavisen og projektet bruges til evaluering. Her vil opgave læses og der vil gives mundtlig feedback. Vægavisen bliver lavet i CL grupper og hvert medlem af gruppen skal holde oplæg for andre fra andre grupper. Eleverne er med til evaluer vægavisen.

 

Lærere

Arbejdsfordeling:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

5.