Virksomhedsservice/praktikservice

 

Praktik Service har til formål at servicere virksomheder og elever i forbindelse med elevansættelse.

 

Servicen omfatter bl.a.:

 

·               Løbende besøg/kontakt til virksomheder.

 

·               Telefonkontakt – løbende.

 

·               Opfølgning.

 

·               Information om uddannelserne inden for handel og kontor.

 

·               Informationsmøder for virksomhederne.

 

·               Arrangementer for elever på grundforløbet.

 

·               Kollektiv og individuel jobsøgning

 

·               Formidling af praktikpladser.

Praktikservice har til opgave at formidle kontakt mellem virksomheder og elever, og har løbende kontakt med de praktikpladssøgende i Nordjylland, der er registreret i Jobbanken. Virksomhederne kan telefonere, faxe eller sende stillingsopslag til Praktik Service. Stillingsopslagene offentliggøres på handelsskolens opslagstavler, jobcomputere og Internettet. Ønsker virksomheden en direkte formidling, kan Praktik Service henvise elever til at søge stillinger direkte ved skriftlig ansøgning eller ved personlig henvendelse. Praktik Service tilbyder at finde den rette elev til den rette virksomhed.

 

·               Praktik i udlandet.

 

·               Godkendelse af virksomheder som uddannelsessted.

For at kunne uddanne en elev, skal virksomheden være godkendt som uddannelsessted.

Formålet med denne godkendelse er at sikre høj kvalitet i uddannelsen. Praktik Service har blanketter og tilbyder hjælp til udfyldning heraf.

 

·               Uddannelsesaftale.

Praktik Service registrerer alle uddannelsesaftaler. Blanket til indgåelse af uddannelsesaftaler kan rekvireres hos Praktik Service, der også tilbyder hjælp til at udfylde blanketter. Virksomhed og elev skal sammen udfylde uddannelsesaftalen og returnere den til Praktik Service. Når aftalen er registreret, vil virksomhed og elev modtage en bekræftet kopi. Praktik Service bevarer originalen. Ved registrering af uddannelsesaftalen sker der automatisk tilmelding til de obligatoriske skoleperioder.

 

·               Rådgivning og vejledning om uddannelsesplanlægning.

 

·               Rådgivning om valg af specialefag og fagprøve.

 

·               Løn og tilskudsmuligheder, herunder voksenlærling tilskud i tæt samarbejde med arbejdsformidlingen.

 

·               www.praktikpladsen.dk

  Webside, der kræver adgangskode. Viser godkendte virksomheder, ledige praktikpladser og CV fra elever. Formidling af adgangskoder.

 

·               Direkte kontakt

   Jobkonsulent

   Alice Kortegaard

  Tlf. 7224 6289 eller 2535 6989

  Mail: alk@eucnord.dk