Café Plus

 

Café Plus er et tilbud til skolens elever. Caféen opfylder flere forskellige formål:

 

Lektiehjælp

 

2-3 dage om ugen er der lektiehjælp i tidsrummet 13.00 til 16.00. Elever, der har behov for fred og ro omkring lektielæsningen, er også velkomne. Lærertilstedeværelse vil fremgå af opslag i klassen.

 

Fravær

 

Café Plus er også stedet, hvor elever med for meget fravær skal gennemføre det antal timer, som deres klasselærer/kontaktlærer har besluttet i samråd med klassens øvrige lærere. Eleverne bliver registreret, når de kommer, og når de går. Timerne bliver påført elevens ugentlige skema som et fag, således at elevernes samlede fraværsprocent falder, men at elevens totale antal registrerede fraværstimer forbliver uændret. Ordningen er ikke en flexordning, og man kan ikke komme i Café Plus og optjene ret til at holde fri.

 

Andre årsager

 

Såfremt elever af en eller anden årsag ikke kan være i klasselokalet, vil klasselæreren/kontaktlæreren også kunne sende eleven i Café Plus for at skabe de bedst mulige betingelser for eleverne omkring deres skolegang. Eleven får således ikke fravær fra den almindelige undervisning, og eleven får sine opgaver med i Café Plus.