Elevråd

 

Eleverne deltager i elevrådsarbejdet på lige fod med eleverne fra HH. Der vælges en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet arbejder med aktiviteter, som løbende vedligeholder og forbedrer skolens skolemiljø.