Formål

 

Formålet med uddannelsen er at sikre, at eleverne udvikler deres erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov, den faglige mobilitet samt elevens behov.

 

De grundlæggende færdigheder inden for grundfagene skal udvikles, og derudover skal elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation videreudvikles. Elevens evne til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans skal fremmes. Desuden skal elevernes internationale kompetencer udvikles.

 

 

Det er skolens mål at opbygge en merkantil grunddannelse, som

 

-           er en fleksibel uddannelse, hvor eleverne ikke låses fast på deres første valg ved indmeldelsen,

-           er en alment dannende uddannelse, der tilgodeser elevernes personlige udvikling sideløbende med den faglige uddannelse.

            Derfor vil der i uddannelsen indgå fag/arrangementer med et alment dannende indhold,

-           er en kvalitetsuddannelse, hvor faglighed, tværfaglighed, helhedsorientering, differentiering og projektorientering prioriteres højt.

 

 

Forløbet fører frem til en faglig uddannelse inden for:

 

·          detail,

·          handel,

·          kontor

·          finans eller

·          eventkoordinator

 

 

Inden for hvert af de 5 uddannelsesområder kan man specialisere sig.

 

 Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet har til formål at give eleven en række grundlæggende kompetencer, som skal anvendes i hovedforløbet.